(¯`•.ºܓܨ Hoàng Cung Teen™ Family Will Be Back Very Soon!!!ܓܨº.•´¯)

| Nước vô tình ngàn năm trôi mãi. Trăng vô tình trăng ở mãi tít xa. |